Kanada CO-OP Programı Okullar


VanWest College

Vanwest College, 1988 yılında Kanada’nın batısında yer alan British Columbia eyaletinde faaliyete geçmiştir. Vanwest College yerleşkeleri, Vancouver ve Kelowna şehir merkezlerinde yer almaktadır. Kanada’da yer alan İngilizce dil eğitimi veren kurumlar arasında; kalitesi, öğrenci memnuniyeti ve öğrenci başarısı sebebiyle bir hayli popüler ve revaçta olan bir eğitim kurumudur.

Vanwest College, sertifika ve diploma programlarında kendini kanıtlamış, British Columbia Yüksek Öğrenim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Kurumları Şubesi (PTIB) tarafından onaylıdır. ALTO, EduCanada, Bcteal, Languages Canada, Quality English, IALC gibi dünyaca ünlü eğitim kuruluşlarında akredite olmuş ve ülkenin tek yetkili merci BULATS (Business Language Testing Service) test merkezidir.


Endüstri deneyimi ve başarısı olan nitelikli öğretmenler tarafından verilen eğitim sonucunda öğrenciler, seçtikleri programlarda hedeflerine istikrarlı olarak ulaşırlar. Bunun yanı sıra VanWest danışmanları, öğrenim süreçlerini takip amacıyla öğrencilere sertifika programları boyunca bire-bir destek olanağı sunmaktadır. Sertifika programları öğrencileri çok çeşitli sektörlerde istihdam olanaklarına hazırlar.

Mesleki eğitim programları, kariyerinizde başarılı olmanız için gerekli sektör bilgisi ve deneyimini edinmenize yardımcı olacak. Co-op programları, akademik deneyiminizi çalışma deneyimiyle bütünlemek için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor.

Sunulan Programlar


-Lisans Üstü Diploma Programı

* Program Bilgileri

İşletme operasyonlarının çeşitli yönlerine odaklanan bu program, mezunlarını
işletmenin verimliliğine had safhada katkıda bulunabilecekleri yönetici pozisyonlara hazırlar.

* Programın Amaçları

•İşletme ve analiz sistemlerini derinlemesine ve uygulamalı bir şekilde öğrenmek

•Talep tanımlama, potansiyel tedarikçi seçimi, ihale süreci yönetimi ve pazarlık
ve sözleşme yönetimi de dahil olmak üzere satın alma süreçleri tasarlamak ve uygulamak

•Çeşitli istatistiksel modelleri/araçları ve risk bilgisini, etkin bir takım üyesi
olarak ve verimli şekilde kullanarak satış ve işlem süreçlerini modelleme,
tahmin etme ve optimize etmek

•Takım şartlarında planlama, uygulama ve denetim faaliyetlerine yönelik
yaratıcı ve stratejik düşünce kabiliyetini geliştirmek.


Program Süresi:

Programın süresi: 28 ay*

Akademik eğitim : 14 ay

Co-op: 12 ayKabul Şartları:

Kabul için Gerekli İngilizce Şartları:

•VanWest İngilizce Seviye Belirleme Sınavı: Seviye 8, ya da

•EAP 300 Modüllerinden birini %75 başarı skoru ve üstüyle bitirmek, ya da

•VanWest Seviye 7’yi %75 başarı skoru ve üstüyle bitirmek, ya da

•IELTS 6.0, ya da TOEIC 800, ya da TOEFL 79 - 101, ya da

•Cambridge English Advanced Seviye C, ya da Business Higher Seviye C, ya da

•İngilizce konuşulan bir ülkede iki yıllık lise ya da ortaokul sonrası, İngilizce
dilinde verilen eğitimin C+ ve üzeri bir not ortalaması ile tamamlanması


Kabul için Gerekli Akademik Diploma Şartları:

•Lisans Diploması

Mezuniyet Sonrası İstihdam İmkanları :

•Satın Alma Temsilcisi ve Görevlisi

•Satın Alma Yöneticisi

•Nakliye Yöneticisi

•İmalat Yöneticisİ

•İşletme Yönetimi Danışmanı

Başlangıç Tarihleri:

2020 Başlangıç tarihleri;

23 Mart - 8 Eylül

2021 Başlangıç tarihleri;

22 Şubat - 9 Ağustos


Programa Dair Bilgiler:

2 Yıllık bu diploma programının odağı işletmenin temel ilkelerini öğretmek ve
mezunlarına ticaret ve pazarlama sektöründe istihdam için pratik becerileri
kazandırmak. Program güncel iş konseptleri ve gerçek yaşamdan örnekler
kullanarak kurumsal ticaret ve pazarlama bağlamına küresel bir bakış açısıyla
yaklaşma imkanı sunar.

Programın Amaçları:

•Sosyal medya ve pazarlama becerileri edinmek

•Stratejik karar alma ve kurumsal finansman karar alma faaliyetlerini karşılaştırmalı şekilde analiz etmeyi öğrenmek
• Yüz yüze ortamlarda ekip çalışması, kişilerarası iletişim, sorun çözme ve liderlik becerilerini kullanmayı öğrenmek

• İşletme metotlarını derinlemesine anlama, geliştirme ve öğrenme becerisi ispatlama imkanı

• Kültürel açıdan zengin iş yerlerinde yapıcı ilişkiler geliştirmek için gerekli iletişim becerilerini ispatlama imkanı

Program Süresi:

Programın süresi: 26 ay

Akademik eğitim : 12 ay

Co-op: 12 ay


Kabul Şartları:

Kabul için Gerekli İngilizce Şartları

•VanWest İngilizce Seviye Belirleme Sınavı: Seviye 8, ya da

•VanWest Seviye 7 EAP 300’ü %75 başarı skoru ve üstüyle bitirmek, ya da

• IELTS 5.5

Kabul için Gerekli Akademik Diploma Şartları:

•Lise Diploması (12. Sınıf), ya da

• General Education Development (GED) sınavını başarıyla geçmek, ya da

• Kanada’da Yetişkin Öğrenci (Mature Student) statüsüne sahip olmak

Mezuniyet Sonrası İstihdam İmkanları:

• Teknik Satış Temsilcisi

• Reklam Asistanı

• Satış Planlama Yöneticisi

• Pazarlama Koordinatörü

• Dijital Pazarlama Yöneticisi 

• Ürün Yöneticisi 

Başlangıç Tarihleri:

2020 Başlangıç tarihleri;

 27 Ocak, 23 Mart, 19 Mayıs, 13 Temmuz, 8 Eylül, 2 Kasım, 28 Aralık

2021 Başlangıç tarihleri;

22 Şubat, 19 Nisan, 14 Haziran, 9 Ağustos, 4 Ekim, 29 KasımProgram Bilgileri

Program, etkin bir iş yeri lideri olmanız için gerekli pratik becerileri, stratejik öngörüyü ve uzman bilgileri edinmenize yardımcı olacak. İşletmeleri stratejik amaçlarına ulaştırmanız için gerekli geniş kapsamlı temel beceriyle bütününü edineceksiniz. Kilit işletme konseptlerinin gerçek hayatta uygulanmasını ön plana koyan bu program sayesinde işletme yönetimi, pazarlama, muhasebe, iletişim ve liderlik alanlarında kullanabileceğiniz geniş bir beceri yelpazesine sahip olacaksınız.

Programın Amaçları

• Kültürel açıdan zengin iş yerlerinde yapıcı ilişkiler geliştirmek için gerekli iletişim becerilerini ispatlama imkanı

• Ekip çalışması, kişilerarası iletişim, sorun çözme ve liderlik becerilerini kullanmayı öğrenmek

• Kariyerinizi ilerletmek için gerekli işletmeyle alakalı metin ve dökümanları hazırlamayı öğrenmek

• Çok kültürlü iş ortamlarda yapıcı ilişkiler geliştirmek için gerekli iletişim becerilerini ispatlama imkanı 

Program Süresi

Programın süresi: 15 ay

Akademik eğitim : 8 ay

Co-op: 6 ay


 

Kabul Şartları

Kabul için Gerekli İngilizce Şartları

•VanWest İngilizce Seviye Belirleme Sınavı: Seviye 8, ya da

•VanWest Seviye 7 EAP 300’ü %75 başarı skoru ve üstüyle bitirmek, ya da

• IELTS 5.5

Kabul için Gerekli Akademik Diploma Şartları

•Lise Diploması (12. Sınıf), ya da

• General Education Development (GED) sınavını başarıyla geçmek, ya da

• Kanada’da Yetişkin Öğrenci (Mature Student) statüsüne sahip olmak

Mezuniyet Sonrası İstihdam İmkanları

• Müşteri Temsilcisi

• Yönetici Asistanı

•  Pazarlama Asistanı

• Perakende Satış Yönetici

• İdari Asistan 

• İnsan Kaynakları Asistanı

• Veri Analizi Çalışanı

• Program/Satın Alma Koordinatörü

Başlangıç Tarihleri:

2020 Başlangıç tarihleri;

 27 Ocak, 23 Mart, 19 Mayıs, 13 Temmuz, 8 Eylül, 2 Kasım, 28 Aralık

2021 Başlangıç tarihleri;

22 Şubat, 19 Nisan, 14 Haziran, 9 Ağustos, 4 Ekim, 29 Kasım


Program Bilgileri

Program resepsiyon müdürlüğü, kat hizmetleri ve yiyecek içecek yönetimi gibi pozisyonlar için gerekli bilgi ve becerileri sunmayı amaçlar. Programın seyri boyunca müşteri hizmetleri, iletişim, kar yönetimi, ayrıntılara dikkat etmek gibi sektörle iletişim halinde belirnen görev ve becerile ön plana alınmantadır.

Programın Amaçları:

•Müşteri ihtiyaçlarını öngörmek, uyuşmazlıkları çözmek ve hizmette beklentilerin ötesine geçmek için gerekli kişilerarası iletişim becerileri geliştirmek ve uygulayabilmek 

•Konaklama işletmeleri resepsiyon rollerinde etkin bir ekip üyesi olarak görev alabilmek

•Yiyecek içecek faaliyetlerinde had safhada kaliteyi koruma amaçlı görevler üstlenmek ve organizasyon faaliyetlerini yürütebilmek

•Gelir ve karlılığı maksimuma çıkarmak amacıyla, çeşitli konaklama departmanlarında excel ve diğer işletme metotlarını kullanma becerisi edinmek

•Gelir arttırma odaklı sosyal medya pazarlama stratejilerinin verimliliği yükseltmek ve analiz edebilmek

Program Süresi:

Programın süresi: 15 ay*

Akademik eğitim : 8 ay

Co-op: 6 ay

Kabul Şartları:

Kabul için Gerekli İngilizce Şartları

•VanWest İngilizce Seviye Belirleme Sınavı: Seviye 8, ya da

•EAP 300 Modüllerinden birini %75 başarı skoru ve üstüyle bitirmek, ya da

•CEFR ölçeğinde en az B2 seviye, ya da 

•IELTS 5.5, ya da TOEIC 605, ya da TOEFL 60, ya da

•Cambridge English Advanced Seviye C, ya da Business Vantage Seviye C, ya da

•İngilizce konuşulan bir ülkede iki yıllık lise ya da ortaokul sonrası, İngilizce dilinde verilen eğitimin C+ ve üzeri bir not ortalaması ile tamamlanması 

Kabul için Gerekli Akademik Diploma Şartları

•Lise Diploması (12. Sınıf), ya da

• General Education Development (GED) sınavını başarıyla geçmek, ya da

• Kanada’da Yetişkin Öğrenci (Mature Student) statüsüne sahip olmak

 

Mezuniyet Sonrası İstihdam İmkanları:

• Resepsiyon Çalışanı

• Kat Hizmetleri Yöneticisi 

•  Yiyecek İçecek Servis Çalışanı 

• Konaklama, Seyehat ve Tesis Donanımı Sektörlerinde Destek Çalışanı

Başlangıç Tarihleri:

2020 Başlangıç tarihleri;

 23 Mart, 19 Mayıs, 13 Temmuz, 2 Kasım, 28 Aralık


Program Bilgileri

Müşteri destek becerilerinizi üst düzeye çıkarmayı, müşteri ve işletme arasındaki genel ilişkileri geliştirmeyi ve farklı iş ortamlarında etkin iletişim stratejilerinin uygulamayı öğreneceksiniz. Mezun olduktan sonra, müşteri destek uzmanı olarak başarıyla kariyerinize başlayacaksınız.

Programın Amaçları:

•Sınıfta öğrendikleriniz ücretli co-op rollerde uygulama imkanı bulacak ve iş yerindeki deneyimlerinizden sınıfta yeni bakış açıları geliştirmek üzere faydalanabileceksiniz

•İş yerindeki kültürlerarası iletişim becerileri geliştirecek ve bunlara ileri derecede hakim olacaksınız

•Müşteri ve işletme arası ilişkileri geliştirme odaklı müşteri destek becerilerinizi güvenle uygulamaya koyabileceksiniz

•Etkin bir öz geçmiş ve öz yazıdan oluşan bir iş başvurusu paketi oluşturabileceksiniz

Program Süresi:

Programın süresi: 8 ay*

Akademik eğitim : 4 ay

Co-op: 4 ay
Kabul Şartları:

Kabul için Gerekli İngilizce Şartları

•VanWest İngilizce Seviye Belirleme Sınavı: Seviye 8, ya da

•VanWest Seviye 7 EAP 300 Modüllerinden birini %75 başarı skoru ve üstüyle bitirmek, ya da

•IELTS 5.5

Kabul için Gerekli Akademik Diploma Şartları

•Lise Diploması (12. Sınıf), ya da

•General Education Development (GED) sınavını başarıyla geçmek, ya da 

•Kanada’da Yetişkin Öğrenci (Mature Student) statüsüne sahip olmak

Mezuniyet Sonrası İstihdam İmkanları:

•Misafir Temsilcisi

•Perakende Satış Çalışanı

•Sağlık Sektöründe Müşteri Destek Çalışanı 

•İç Satış Temsilcisi

•Restoran Hizmetleri Tedarik Çalışanı

•Müşteri Hizmetleri Tedarik Çalışanı 

•İşlem ve Müşteri Destek Çalışanı

Başlangıç Tarihleri:

2020 Başlangıç tarihleri;

 27 Ocak, 23 Mart, 19 Mayıs, 13 Temmuz, 8 Eylül, 2 Kasım, 28 Aralık

2021 Başlangıç tarihleri;

22 Şubat, 19 Nisan, 14 Haziran, 9 Ağustos, 4 Ekim, 29 Kasım


Program Bilgileri

Hem diploma hem de sertifika programı sizi İngilizcenin ilk dil olarak konuşulduğu çok kültürlü iş yerlerinde giriş seviyesi rollere hazırlar. Kültür çeşitliliğinin iş yerindeki etkisi daha iyi anlayacak, iletişim becerilerinizi geliştirecek ve özgeçmiş hazırlama, mülakata hazırlık ve iş arama gibi becerilerde uzmanlaşacaksınız.

Programın Amaçları:

•Çok kültürlü İngilizce çalışma ortamlarında etkili iletişim kurabileceksiniz

•Kültürlerarası iletişim beceri ve stratejilerinizi iş yerinde uygulayabileceksiniz

•Kariyeriniz ilerletmek için gerekli işletmeyle alakalı metin ve dökümanları hazırlamayı öğreneceksiniz

•Etkin bir özgeçmiş ve ön yazıdan oluşan bir istihdam paketi oluşturabileceksiniz

•Çeşitli kökenlerden gelen ekip arkadaşlarıyla çalışma imkanı bulacaksınız

Program Süresi:

Programın süresi: 6 ay*

Akademik eğitim : 6 ay

Kabul için Gerekli İngilizce Şartları

•VanWest İngilizce Seviye Belirleme Sınavı: Seviye 7, ya da

•VanWest Seviye 6 EAP 200’ü %75 başarı skoru ve üstüyle bitirmek, ya da

•IELTS 5.5

Kabul için Gerekli Akademik Diploma Şartları

•Lise Diploması (12. Sınıf), ya da

•General Education Development (GED) sınavını başarıyla geçmek, ya da 

•Kanada’da Yetişkin Öğrenci (Mature Student) statüsüne sahip olmak

 

Mezuniyet Sonrası İstihdam İmkanları:

•İdari Asistan 

•Resepsiyon Çalışanı

•Turizm Danışma Çalışanı 

•Satış Temsilcisi

•Müşteri Temsilcisi

•Çağrı Merkezi Çalışanı 

•Konaklama Hizmetleri Tedarik Çalışanı

•Seyahat Hizmetleri Tedarik Çalışanı

 

Başlangıç Tarihleri:

2020 Başlangıç tarihleri;

 27 Ocak, 23 Mart, 19 Mayıs, 13 Temmuz, 8 Eylül, 2 Kasım, 28 Aralık

2021 Başlangıç tarihleri;

22 Şubat, 19 Nisan, 14 Haziran, 9 Ağustos, 4 Ekim, 29 Kasım


Okullar

Toronto School Of Management
VanWest College
Cornerstone International Community College
Greystone College
ILAC International College
Arbutus College
Trebas Institute
VGC International College
Canadian College of Technology and Business
advice study abroad whatsapp