SİZİ ARAYALIM  

GMAT Sınavı Nedir?

GMAT ( Graduate Management Admission Test )

GMAT Sınavı bilgisayar tabanlı bir sınav olmak ile birlikte yurtdışında lisans ve yüksek lisans yapmak isteyenlerin okul kabul oranlarını artırmalarına yönelik bir sınav çeşididir. GMAT sınavı sınav merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunmamaktadır. GMAT sınavı öğrencilerin sayısal ve sözel bilgilerini ölçmesinin yanında İngilizce seviyelerini de ölçmektedir.

GMAT sınavı yaklaşık olarak 4 saat süren ve sınav sonucu geçerliliği 5 yıl olan bir sınav türüdür. Sınav puanlama sistemi 200 ile 800 puana arasında yapılmaktadır.

Sınavın ilk bölümü olan ( AWA ) puanlama sistemi; hem sınav yetkilisi hemde bilgisayar tarafından 0-6 puan arasında puanlanan bu bölümde bilgisayar ve yetkilinin verdikleri puanların arasında 1 puandan fazla fark bulunmaması durumunda verilmiş puanların ortalaması alınarak sonuçlandırılır. Birden fazla fark bulunduğu durumda ise üçüncü bir kişi puanlamaya dahil olmaktadır.

GMAT sınavının sayısal bölümü için verilen süre 75 dakika olmak ile birlikte çoktan seçmeli sorular sorulmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin kesinlikle hesap makinesi kullanması yasaktır ve  problem çözce ve veri yeterliliği çerçevesinde soru türleri oluşturulmaktadır. Bu kısımda 0 ile 60 puan arasında bir puanlama durumu mevcut olmaktadır.

GMAT sınavının sözel bölümünde ise verilen süre gene 75 dakikadır ve 41 sorudan oluşmaktadır. Cümle düzeltme okuma anlama ve mantıksal düşünme çerçevesinde soru türleri hazırlanmaktadır.

Uluslararası Sınavlar