SİZİ ARAYALIM  

SAT Sınavı Nedir?

SAT (SCHOLASTİC APTITUTE TEST )

SAT sınavı The College Board tarafından uygulanan bir sınavdır. Bu sınava Amerika Birleşik Devletleri’nde ki üniversite ve yüksek eğitim kurumlarına girerken kullanılabilir. Bu sınava sadece Amerika dışında ki öğrenciler değil aynı zamanda Amerikalı öğrenciler de girebilmektedir. Sınav Amerika’da yılda 7 defa yapılırken dünya da ise 6 defa yapılmaktadır. Amerikan üniversitelerine giriş için bir sınav şartı aranmazken bu sınavdan alacağınız puan, Amerika’nın en prestijli üniversite ve eğitim kurumlarına yerleşmenizi sağlayacaktır. SAT sınavı SAT sınav merkezlerinde yapılmakta olup alacağınız sonucun 2 yıl geçerliliği bulunmaktadır. Yılda 6 defa yapılan SAT sınavına dilediğiniz kadar girebilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir limit bulunmamaktadır.

SAT sınavı 2 ayrı testten oluşur. Bu testler ( Reasoning TEST ) ve ( Subject TEST ) olarak adlandırılmaktadır. Reasoning TEST çoktan seçmeli şıklardan oluşan bir testtir. Reasoning TEST;  Matematik- Geometri, eleştirel okuma ve eleştirel yazma olarak 3 bölümden oluşmaktadır. Reasoning TEST öğrencilerin sayısal ve sözel bilgilerini ölçmeye odaklanmış bir sınavdır.

Reasoning testin içerisinde bulunan Matematik – Geometri bölümü kendi içerisinde 3 bölümden oluşur ve ilk ve ikinci bölüm 25 dakika üçüncü bölüm ise 20 dakika sürmektedir. Reasoning testin içerisinde bulunan Eleştirel okuma bölümü ise kendi içerisinde 2 bölümden oluşur ve ilk bölüm 25 dakika ikinci bölüm ise 20 dakikadır.

Subject TEST iste yaklaşık 60 dakika süren bir sınavdır ve çıkan soruların büyük çoğunluğu çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Bu testin amacı öğrencilerin akademik konularda ki bilgilerini ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Bu sınavı oluşturan sınav konuları genel itibari ile Tarih, Biyoloji, Kimya, Fizik gibi konulardır.

Uluslararası Sınavlar